INCUBACIÓ

Descobreix com es crea una exposició i participa-hi

POST-EXPOSICIÓ

Reflexiona sobre els canvis del medi audiovisual